Kessels Muziekinstrumenten Museum ontvangt Philharmonie 50 Plus uit Souburg

Een bezoek van Philharmonie 50 Plus uit het Zeeuwse Souburg op woensdag 26 oktober aan het Kessels Muziekinstrumentenmuseum was ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van deze muziekvereniging. Zij zijn destijds opgericht op instigatie van de portefeuillehouder welzijn van de gemeente Vlissingen. Afgelopen jaar heeft de gemeente laten weten dat de jaarlijks toegekende subsidie in een afbouwende reeks van 5 jaar wordt beëindigd, d.w.z. tot 2020. Daarna is het uit met de subsidiepret. Uiteraard wordt daarna gewoon doorgegaan, althans dat is de bedoeling. De nodige inkomsten zal men zo nodig trachten op andere wijze te genereren.

Na vertoning van de Kessels Historie werd het uit ca. vijftig personen/muzikanten bestaande gezelschap op zijn Brabants ontvangen met koffie, thee en natuurlijk worstenbrood.

In groepen werden de afzonderlijke zalen bezocht. Zalen met voormalig handgereedschap en gas aangedreven machines met daaropvolgend de verscheidene zalen met muziekinstrumenten. Blaasinstrumenten, snaar en strijkinstrumenten, slaginstrumenten en aanverwante zaken zoals uniforme kleding, bladmuziek, vaandels en fraaie schellenbomen. Speciaal het atelier waar de muziekinstrumenten gereviseerd en opgeknapt worden had bijzondere aandacht. Hier wordt het ambacht ten volle uitgeoefend.

Ondertussen werden diverse instrumenten bespeeld waaronder een samenspel met een Kessels pathefoon op dwarsfluit.

Allerlei Tilburgse zaken, muzikale onderwerpen etc. kwamen voor het voetlicht en du moment het uurwerk de baas werd over deze middag verliet het gezelschap onder hartelijk dankzegging het Kessels Muziekinstrumenten Museum. Onze vrijwilligers genoten van uw aanwezigheid.

Nanning Schaap en Geert van Nunen.

Boekpresentatie Muziek te Paard

Door jonkheer mr. Georg Reuchlin

Op vrijdagmiddag 14 oktober 2016 bezocht Jonkheer Mr. Georg Reuchlin het Kessels Muziekinstrumentenmuseum te Tilburg voor zijn boekpresentatie. Met om 14.00 uur de presentatie en uitreiking aan belangrijke personen van zijn werk ´Muziek te Paard’. Aansluitend volgde om 14.30 uur in het auditorium het optreden van de Fanfare der Bereden Wapens (in vroegere tijden een muziekkorps te paard) met een aantal militaire werken. In het bijzijn van De heer Paul Kessels en bestuurslid de heer Hans van den Muijsenberg waren we getuige van een strakke militaire en muzikale exercitie van dit korps. Daaropvolgend sloot men af met een algehele rondleiding in het Kessels Muziekinstrumentenmuseum. In de vorige eeuwen was Kessels leverancier van muziekinstrumenten aan diverse legers in Nederland en ver daarbuiten.

 

issue411 id05 website artikel 01

 

issue417 id12 website artikel01

issue417 id12 website artikel02